همزمان با هفته منابع طبیعی و آبخیز داری؛

کاشت بیش از ۱۰ هزار اصله نهال در روستای کفران/تصاویر

کاشت بیش از ۱۰ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی و آبخیز داری سال 95 در روستای کفران در قالب طرح مشارکتی دهیاری کفران و بنیاد نخبگان استان اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات