گفتگو با خانواده شهید هنرمند ورزنه ای؛

شلمچه معبر آسمانی شدن تازه داماد 20 ساله/ دستان هنرمندش، وقف خطاطی در مسیر ولایت و شهدا بود

هسمر شهید رضا شهبازی گفت: دستان کوچکش در دوره انقلاب، هنرمندانه برای نوشتن فرمایشات گهربار ولایت حرکت می کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات