همگام با ورزش شرق اصفهان:

فوتبالی های شهرستان اصفهان بر سر مزار شهدای نیک آباد حاضر شدند

غبارروبی و عطر افشانی قبور پاک شهدای شهر نیک آباد و تجدید میثاق با آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور فوتبالی های شهرستان اصفهان انجام شد.

آخرین اخبار