به بهانه سالروز شهدای غواص

دلم برای دستان بسته شما بسوزد یا دلتنگی‌های خودم

۱۹ مرداد ماه سالروز شهدای غواص است، شهدایی که زنده زنده با چشمانی که هر کدام خاطره‌هایی را ورق می‌زد به گور رهسپار شد، نمی‌دانم دلم برای دستان بسته آنها بسوزد یا دلتنگی‌های خودم.

آخرین اخبار

تبلیغات