حدیث روز/

منافقین بدون روزه داری و شب بیداری در غم خفتن و خوردن هستند

منافق نهى می‌کند و خود نهى نمى‏‌پذيرد…و چون شب شود، با اين كه روزه نداشته همه‏‌اش به فكر خوردن غذاست و در روز با آن كه شب زنده دارى نكرده‏‌ است، همّ و غمّش خفتن است.

آخرین اخبار

تبلیغات