امام جمعه شهر ورزنه در دیدار با پرسنل پُست:

اعتماد مردم به شبکه پُستی شاخصه اصلی این نهاد خدمت رسان است

امام جمعه ورزنه گفت: امانتداری پست بر همگان روشن است و مردم دلنوشته ها و امانات با ارزش خود را در اختیار پست قرار می دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات