خواندن این مطلب را از دست ندهید؛

وقتی صاحبخانه دزد را صاحب کلید می کند؛ دزدان کلیددار فضای مجازی

با توجه به آنچه گفته شد، سوال اینجاست که در زمانی که قطعا مسئولین کشور از ریشه های این شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی با خبر هستند (و اگر هم مطلع نیستند؛ عذر بدتر از گناه است) پس چرا چنین غده های سرطانی به سرعت فضای مجازی و حقیقی کشور را آلوده کرده اند و هنوز هم با قدرت در حال پیشروی می باشند؟؟؟!!!

آخرین اخبار

تبلیغات