رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی اصفهان:

۳۷ محل موقت برای ذبح قربانی‌های عید قربان در اصفهان ایجاد شده است

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: ۳۷ محل موقت جهت کشتار قربانی ها برای حاجیان در اصفهان در نظر گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات