مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح کرد

افزایش۱۰درصدی مصرف برق در اصفهان/مردم صرفه‌جویی نکنند برق سهمیه بندی می‌شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: با توجه به افزایش ۷ درصدی مصرف برق در اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اگر مصرف برق مدیریت شود تابستانی بدون خاموشی و سهمیه بندی برق خواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات