مدیر عامل برق منطقه ای شهرستان اصفهان:

فرسودگی شبکه برق برخی نقاط شرق اصفهان از دغدغه های جدیست

سلطانی گفت: هدف شرکت برق، خدمت رسانی بهتر به مشترکین و به حداقل رساندن خاموشی در فصل گرماست.

آخرین اخبار

تبلیغات