بانک مرکزی اعلام کرد؛

سقف برداشت از خودپردازها در ایام عید افزایش می یابد

تمامی بانک ها و موسسات اعتباری عضو مرکز شتاب از تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال جاری الی ۱۵‏ فرودین ماه سال ۱۳۹۶ مجازند سقف برداشت وجه از خودپردازها را تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات