در حاشيه سالگرد شهادت نوه مالكوم ايكس

مالکوم شباز و خواب خرگوشی مدیران ما

روايتي از يك شهيد مشهور جهاني و مسولاني كه خود را متولي بحث بيداري اسلامي مي دانستند. مسولاني كه بيراه نيست اگر بگوييم در شهادت مردي دست داشتند كه مي توانست در امريكا انقلاب اسلامي بپا كند

آخرین اخبار

تبلیغات