از برجام های چندگانه تا شاه کلید دولت؛

چرا قفل اقتصاد مقاومتی گشوده نشد

از زمانیکه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را در کنار واژه های اقتصاد غربی طرح کردند، چند سال می گذرد. در این مدت اگر مسوولان کشوری و دولت به آن پرداخته بودند، امروز گام های اساسی و زیرساخت های این نظام اقتصادی باید به مرحله عمل در می آمد اما…!

آخرین اخبار

تبلیغات