در دبيرستان شهيد منصوري حسن آباد برگزار شد

برگزاري شانزدهمين دوره انتخابات شوراي دانش آموزي حسن آباد

همزمان با سراسر کشور انتخابات شوراي دانش آموزي در مجتمع آموزشی امام علی (ع) شهر حسن آباد برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات