هشدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛

زمینی کردن اولیای خدا یک گام به عقب برگشتن مسلمانان است

رئیس دفترتبلیغات اسلامی اصفهان گفت: استفاده کردن از کلماتی که در شان مقام والای پیامبر اکرم(ص)نیست و به نوعی زمینی کردن اولیای خدا است، یک گام به عقب برگشتن مسلمانان است.

آخرین اخبار

تبلیغات