مراسم شام غریبان حضرت زهرا (س) در آستانه مقدس امازاده اسحاق شهر هرند/ تصاویر

مراسم شام غریبان حضرت زهرا (س) در استانه مقدس امازاده اسحاق شهر هرند برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات