استفاده مكرر از شامپوهاى قليايى منجر به ریزش مو می‌شود

روزانه تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ عدد مو به طور طبيعى مى‌ريزد. چنانچه تعداد ريزش از اين مقدار بيشتر شود مى‌تواند به علت وجود اختلالات هورمونى، عصبى، استرس، مصرف بعضى از داروها و استفاده مكرر از شامپوهاى قليايى باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات