استاد خسرو احتشامی شاعر مطرح کشور:

هیچ کس به اندازه مقام معظم رهبری از شعر حمایت نکرده و نخواهد کرد

استاد خسرو احتشامی شاعر پیشکسوت اصفهانی در شب شعر انقلاب گفت: هیچ کس به اندازه مقام معظم رهبری از شعر حمایت نکرده و نخواهد کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات