تا انتخابات اردیبهشت 96؛ (1)

ولایتمداری معیاری برای انتخاب اصلح

مسلما اهمیت ولایتمداری و ولایت پذیری تا جایی است که باعث نجات یک جامعه می شود و باید جزء معیارهای اصلی در انتخاب افراد مورد توجه واقع شود.

آخرین اخبار

تبلیغات