عضو فراکسیون ولایت مجلس دهم:

گوش رئیس‌جمهور به دهان مشاورانی با تفکرات خطرناک و ناآگاه است/ آقای روحانی! ۳۰ هزار واحد تولیدی در هوای سالم برجام تعطیل شدند

من معتقدم که رئیس‌جمهور مشاوران مطمئنی ندارد، تصور من بر این است که دانش‌آموزانی که در سفرهای استانی به اجبار برای استقبال رئیس‌جمهور می آینده سوت و کف می‌زنند همه مردم نیستند که خوشحالی آنها نشان از رضایت آنها باشد، مردم نیازمند صداقت هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات