ناگفته های کارگردان فیلم برتر جشنواره فیلم فجر:

«ایستاده در غبار» حاصل غلبه نگاه فرهنگی به سیاسی است/ با مردم صادق بودیم!

محمدحسین مهدویان کارگردان «ایستاده در غبار» که به عنوان فیلم برتر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شد معتقد است یک اثر هنری می‌تواند مرزبندی جناح‌ها و تفکرات سیاسی را بر هم زند.

گزارشی از وضعیت اسف بار سینمای کمدی در ایران

طنز یعنی گریه کردن قاه قاه، طنز یعنی خنده کردن آه آه!

در همین فیلم‌های سوپر مارکتی هالیوودی هم، یک سری اصول و اساس فیلم سازی مدنظر قرار می گیرد. هالیوودی ها در این زمینه، منطق روایی و چارچوب سینمایی را رعایت می‌کنند و یک فرم قابل پذیرش ارائه می‌دهند؛ حتی اگر دست آخر به دنبال ارائه یک مفهوم غنی نباشند.

آخرین اخبار

تبلیغات