مدیر کمیته سینمایی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان خبر داد

آغاز ثبت‌نام دوره‌های فیلمسازی گرایش کارگردانی سینما در دفاتر سینمای جوان اصفهان

مدیر کمیته سینمایی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان گفت:‌ ثبت‌نام دوره‌های هفت ماهه فیلمسازی گرایش کارگردانی سینما در دفاتر سینمای جوان اصفهان آغاز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات