مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خبر داد

خسارت 180 میلیارد تومانی سیل به شهرستان سمیرم

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: بیش از 180 میلیارد تومان به منازل مسکونی در شهرستان سمیرم خسارت وارد شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات