رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان:

سیلاب های جنوب عامل افزایش نرخ پرتقال در بازار

رئیس میدان میوه و تره بار اصفهان گفت: سیلاب های جنوب عامل افزایش نرخ پرتقال به کیلویی هشت هزار تومان است.

آخرین اخبار

تبلیغات