روایتی از قیام ۱۵ خرداد/ آعاز انقلاب ۱۵ خرداد و پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷

قیام ۱۵ خرداد حکم آتش زیر خاکستری را داشت که در یک روند تدریجی حدود پانزده سال بعد شعله‌ور شد و اساس حاکمیت سلسله پهلوی را به طور اخص و رژیم شاهنشاهی را به طور اعم از ریشه برکند.

آخرین اخبار

تبلیغات