مسئولین آتش نشانی شهرداری حسن آباد:

تلاش ما نهادینه سازی فرهنگ ایمنی در منطقه است

مسئول آتش نشانی شهرداری حسن آباد آمادگی خود را جهت آموزش و ارتقاء آگاهی مردم در بحث اطفاءحریق اعلام کرد.

روز 7 مهرماه روز ملي ايمني و اتش نشاني

تجلیل از آنهایی که آتش را نشانه گرفتند

روز آتش نشانی بهانه اي است تا از افرادي تقدير شود كه ازجان و راحتي خود براي حفظ جان و آسايش ديگر افراد مي گذرند.

آخرین اخبار

تبلیغات