کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی :

کارشکنی های اخیر غرب، اصرار بر حفظ ساختار تحریم ها علیه ایران است

حجازی گفت: حرف اصلی غربی ها این است که ایران باید روح برجام را اجرا کند، که بر همه مشخص است روح برجام ذلیل کردن ایران و عقب نشینی از همه اصول است

آخرین اخبار

تبلیغات