مراجعه به متخصص از مسیر ارجاع ممنوع/

سه سئوال هاشمی از تامین‌ اجتماعی/گناه روستائیان چیست؟

وزیر بهداشت با مطرح کردن سه سئوال از تامین‌اجتماعی بر ضرورت تجمیع بیمه روستاییان در قالب بیمه سلامت ایرانیان گفت: مراجعه به متخصص از مسیر ارجاع نباید اجباری شود، از طرفی هم یک روستایی گناهی نکرده که ارزش دفترچه بیمه‌اش کمتر از دفترچه شهرنشینان باشد.

وزیر بهداشت از مجروحان غزه عیادت کرد

وزیر بهداشت از مجروحان منتقل شده از غزه به کشورمان، عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمان آنها قرار گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات