کارشناس امور بین الملل:

انقلاب اسلامی همواره از تروریسم بین الملل ضربه خورده است

آنها بعد از اینکه متوجه نفوذ انقلاب ایران در دیگر نقاط منطقه و جهان شدند تروریسم آمریکایی را در قالب اسلام آمریکایی پوشش و ترویج دادند و متاسفانه به نام اسلام جنایت های بی شماری مرتکب شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات