رئيس اسبق آموزش و پرورش جلگه:

بصیرت تا پیروی از خط ولایت فقیه، دستاورد انقلاب برای شهر صفار هرندی بود

رئيس اسبق آموزش و پرورش جلگه گفت: بزرگترين دستاورد نهضت براي مردم شهر هرند آگاهي و بصيرت بود و در طول اين سي و شش سال نديديم كه آراء مردم شهر هرند به غير از خط امام و شهدا اختصاص يابد.

آخرین اخبار