کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل:

ترکیه در مسائل سیاسی ثبات ندارد/ هر ۱۰ سال یک رویداد نظامی در ترکیه شاهد هستیم

کارشناس مسائل سیاسی معتقد است: کشور ترکیه و مقامات سیاسی آن کشور در تصمیمات و اعلام مواضع خود در طول سالیان گذشته ثبات و رویکرد منظمی ندارند.

آخرین اخبار