امام جمعه اصفهان:

ساخت مسجد در روستاهای اصفهان باید عملیاتی شود

امام جمعه اصفهان گفت: ساخت مساجد جدید در اصفهان باید بر اساس تراکم جمعیتی صورت گیرد و با توجه به کمبود مسجد در برخی روستاهای استان، ساخت مسجد در روستاهای اصفهان باید عملیاتی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات