مدیرکل ارشاد اصفهان:

رسالت خانه‌های دیجیتال اصفهان، جذب نسل نو به مساجد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد ‌اصفهان با بیان اینکه رسالت خانه‌های دیجیتال اصفهان، جذب نسل نو به مساجد است، گفت: همه موضوعات دینی، اسلامی، فرهنگی و محتواهایی که توسط نوجوانان در مساجد گردآوری می‌شود، تبدیل به نرم‌افزار اندروی می‌شود.

آخرین اخبار