رسانه‌ای بدون امکان نظارت

بُعد رسانه بودن تلگرام، به کانال محدود نمی‌شود

پیام رسان تلگرام این روزها به یکی از فراگیرترین رسانه‌های کشور تبدیل شده است، اما تا چه میزان امکان نظارت بر محتوای این رسانه وجود دارد؟

آخرین اخبار