بسیجی علیرضا جعفری هرندی:

کفش های پاشنه بلند، ترفند بسیجی هرندی برای حضور در جبهه بود/ مادر با دیدن جنازه ی زنده پسر بی هوش شد

فرمانده گروهان گردان عاشورای هرند گفت: خبر شهادتم به هرند رسیده بود و مردم در تدارک استقبال از جنازه ام، با پیکر زخمی ولی زنده روبرو شدند.

آخرین اخبار