آن چه در صحبت های حسینعلی حاجی دلیگانی مطرح شد:

ریشه همه مشکلات کشور، از «صف گوشت» گرفته تا «INSTEX» و «برجام» به علت رخنه نفوذی ها در کشور است

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: پس از ۱۰ ماه که قرار شد مذاکره کنند نسخه «INSTEX» را ارائه دادند که یک نسخه ذلت باربرای ایران است که هر کسی آن را بپذیرد واقعا به ایران خیانت کرده که در آن نفت در برابر غذا قرار داده شده تا توسط فرانسه اجرایی شود.

آخرین اخبار