دستور ویژه رییس جمهور در نشست شورای هماهنگی مدیریت آب؛

حیات زاینده‌ رود حتی با حداقل آب حفظ شود

به گفته معاون وزیر نیرو رییس جمهوری جریان حداقلی آب در زاینده رود حق مردم دانست و تاکید کرد: خوشبختانه دوره آبیاری کشت پاییزه در این حوضه با موفقیت انجام شد و دور بعدی رهاسازی آب از نیمه اسفندماه آغاز خواهد شد

آخرین اخبار