معاون وزیر نیرو:

مجوزی برای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی صادر نشده است

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: تاکنون از سوی سازمان حفاظت محیط ‌زیست نامه‌ای برای تأیید نهایی و صدورمجوز ارزیابی زیست‌محیطی برای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ابلاغ نشده است.

آب خوبی برای کشت پاییزه به کشاورزان تحویل داده می شود

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو موظف است ظرف یک سال، ساختار مدیریت واحد را در حوضه آبریز زاینده‌رود پیاده نماید.

آخرین اخبار