تصاویر منتشر نشده‌ای از ‌آیت‌الله العظمی ملکوتی(ره)

سومین روز رحلت عالم مجاهد و فقیه مبارز حضرت آیت‌الله ملکوتی(ره) زندگی آن فقیه پارسا را از نگاه تصویر منتشر می‌کند.

آخرین اخبار