عکس / سوء استفاده احمقانه شرکت رجاء از سخنان رهبری

شركت رجاء در حالي از اين سخن هبري در ايام نوروز استفاده كرده بود كه ايشان در رابطه با توسعه خطوط راه آهن كشور خطاب به مسولان اين سخن را گفته بودند اما استفاده از اين جمله در بنرهاي نورزي معناي ديگري مي‌دهد و مصداق بارز سوء استفاده از سخنان رهبري است.

آخرین اخبار