قاسمی مطرح کرد:

کمبود بازار فروش معضل تولیدات کشاورزی و دامپروری استان اصفهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کمبود بازار فروش محصولات کشاورزی و دامپروری چالش بزرگ تولید کنندگان استان اصفهان است.

آخرین اخبار