قابل توجه مسئولين راه و ترابري جرقويه:

آیا زمان قیچی شدن ربان افتتاح جاده حسن آباد – نيک آباد نرسیده؟

گاهی افتتاح یک پروژه نقش حیاتی در جهت کاهش تلفات جاده ای پیدا می کند و تاخیرهای صورت گرفته تا اندازه جان مردم پیش میرود.

آخرین اخبار