تا انتخابات اسفند 1402؛

عکس نوشت| چرا باید رای بدهیم؟

عرصه فرهنگ هم مانند دیگر حوزه‌های زندگی اجتماعی انسان متأثر از سیاست و تصمیم‌گیران آن حوزه است؛ هنر، موسیقی، تئاتر و سینما در دنیای جدید بخش غیرقابل‌تفکیک زندگی انسان‌هاست و تصمیم‌گیری در این زمینه بستگی کامل به دیدگاه تصمیم‌گیران دارد.

آخرین اخبار