از شام انتخاباتی تا پیامک کاندیدای فامیل؛

داشتن تفکرات فامیلی و قبیله ای، آسیب جدی انتخابات شورای روستا

يکي از مهمترين دلايل عدم توفيق شوراهاي اسلامي روستا در اغلب نقاط کشور همين نکته ظريف تر از مو باشد که ما درست انتخاب نمي کنيم و چون درست انتخاب نمي کنيم درست هم نتيجه نمي گيريم.

آخرین اخبار