مدیر‌کل راه و شهرسازی اصفهان:

۷۵ درصد از پروژه مسکن مهر استان اصفهان تحویل داده شده است

مدیر‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از کل واحدهای مسکن مهر استان تعداد ۵۰ هزار واحد باقی مانده که حداکثر تا سال آینده جمع‌بندی میشود و پروژه مسکن مهر استان اصفهان در سال ۹۴ به پایان می‌‌رسد.

آخرین اخبار