استان اصفهان نیازمند ۳ هزار کیلومتر شبکه راهی است

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: براساس مطالعه‌ای که برای نخستین در کشور توسط این اداره کل در خصوص تهیه سند احداث راه انجام شد، استان اصفهان نیازمند احداث ۳ هزار کیلومتر شبکه راهی است.

آخرین اخبار