راه قاسم سلیمانی ادامه خواهد یافت/ انتقام ملت ایران از استکبار بسیار سخت خواهد بود

دبیر مجمع تشخیص گفت: دشمن بداند که انتقام ملت ایران بسیار سخت خواهد بود و برادران قاسم مقاومت را ادامه می‌دهند.

آخرین اخبار