تابستان ۹۳ روستاهای اصفهان برای تأمین آب بحران بزرگی خواهند داشت

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت: تابستان سال آینده روستاهای استان برای تأمین آب به شدت دچار بحران بزرگی خواهند شد و چنانچه وزارت نیرو حتی در زمان اکنون هم مبلغ ۷ میلیارد تومان برای حفر چاه تخصیص دهد، این چاه‌ها به تابستان امسال نخواهد رسید.

آخرین اخبار