راهکار درمان کوفتگی چشم

یک متخصص چشم گفت: در ساعت‌های ابتدایی کوفتگی چشم می‌توان از کیسه یخ استفاده کرد.

آخرین اخبار