اقامه نماز، راهکاری بسیار موثر برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشورا

دبیرستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: اقامه نماز، راهکاری بسیار موثر برای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ عاشوراست.

آخرین اخبار